Biografia

Włodzimierz Lewoniewski

Urodził się 28 stycznia 1986 w Grodnie.

W 2010 roku ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

W 2012 roku obronił prace, zdobył tytuł magistra zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2019 roku – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 2019 roku – adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzone zajęcia:

 • Informatyka Ekonomiczna
 • Systemy Wyszukiwawcze
 • Informatyczne Zarządzanie Wiedzą
 • Analiza Systemów Informatycznych
 • Sieci Komputerowe

20112012 – wchodził w skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM z ramienia Samorządu Studentów.

Interstudent 2018

W latach 2013-2018 wchodził w skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2013, 2015, 2016 – Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów, a w 2018 roku – Przewodniczący RD.

W 2013-2015 – członek Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W 2016 roku – członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP

W latach 2014-2018 – członek Komitetu Organizacyjnego corocznej Środowiskowej Konferencji Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

Od 2013 roku wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego corocznej międzynarodowej konferencji Business Information Systems.

Nagrody i wyróżnienia:

 • Interstudent 2018 – najlepszy student zagraniczny w Polsce w kategorii „Studia Doktoranckie”
 • Najlepszy artykuł – międzynarodowa konferencja naukowa ICIST 2017 (The 23rd International Conference on Information and Software Technologies)
Obszary badań:
 • Jakość Danych
 • Wikipedia
 • DBpedia
 • Wikidane
 • Kryptowaluty
 • Bitcoin

Dodaj komentarz

  

  

  

Polski
English
Русский