Biografia

Włodzimierz Lewoniewski

W 2012 roku obronił pracę magisterską, zdobył tytuł magistra zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2019 roku – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych z wyróżnieniem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Od 2019 roku – adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzone zajęcia:

 • Informatyka Ekonomiczna
 • Systemy Wyszukiwawcze
 • Informatyczne Zarządzanie Wiedzą
 • Analiza Systemów Informatycznych
 • Sieci Komputerowe

Studia magisterskie

20112012 – wchodził w skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM z ramienia Samorządu Studentów.

Studia doktoranckie

Interstudent 2018

W latach 2013-2018 wchodził w skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2013, 2015, 2016 – Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów, a w 2018 roku – Przewodniczący RD.

W 2013-2015 – członek Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W 2016 roku – członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP

W latach 2014-2018 – członek Komitetu Organizacyjnego corocznej Środowiskowej Konferencji Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

BIS & QOD

Od 2013 roku wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego corocznej międzynarodowej konferencji Business Information Systems.

Od 2018 roku współprzewodniczący międzynarodowego naukowego warsztatu na temat jakości otwarty danych – QOD.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1. miejsce w konkursie prac doktorskich Fundacji UEP
 • 3. miejsce w XXIII edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej
 • Interstudent 2018 – najlepszy doktorant zagraniczny w Polsce
 • Najlepszy artykuł – międzynarodowa konferencja naukowa ICIST 2017 (The 23rd International Conference on Information and Software Technologies)

Profile naukowe

Obszary badań:
 • Jakość Danych
 • Wikipedia
 • DBpedia
 • Wikidane
 • Kryptowaluty
 • Bitcoin

Dodaj komentarz

  

  

  

Polski
English
Русский