Nagroda za najlepszy artykuł

Praca pt. „Analysis of References Across Wikipedia Languages” została wyróżniona na międzynarodowej konferencji ICIST 2017 (The 23rd International Conference on Information and Software Technologies).

Fragment prezentacji najlepszego artykułu oraz wręczenie nagrody:



Polski
English
Русский