Obrona pracy magisterskiej

Wynik obrony pracy magisterskiej pod tytułem „Przedsiębiorczość w Internecie” na Wydziale Prawa i Administracji UAM:

Ocena pracy dypłomowej: 5,0 (bardzo dobry)
Wynik egzaminu dyplomowego: 4,5 (dobry plus)

Polski
English
Русский