Analiza użycia źródeł naukowych w Wikipedii w zależności od tematyki oraz języka

Praca pt. „Understanding the Use of Scientific References in Multilingual Wikipedia across Various Topics” została opublikowana w czasopiśmie „Procedia Computer Science” wydawnictwa Elsevier na stronie ScienceDirect. W ramach badań naukowych zostały przeanalizowane setki milionów przypisów w artykułach Wikipedii z różnych wersji językowych w celu identyfikacji naukowych źródeł informacji. Ponadto, artykuły Wikipedii zostały podzielone na różne tematy przy użyciu informacji z projektów Wikipedii oraz na podstawie semantycznych baz wiedzy – Wikidane i DBpedia.

Artykuły w Wikipedii muszą opierać się na wiarygodnych źródłach, które czytelnicy mogą zweryfikować. Ocena wiarygodności źródeł jest jednak subiektywna i może się różnić w zależności od wersji językowej oraz tematu artykułów tej encyklopedii. Niektóre przypisy w artykułach Wikipedii wskazują na źródła naukowe, które są powszechnie uważane za bardziej wiarygodne niż strony internetowe, ponieważ podlegają rygorystycznemu procesowi recenzji i są publikowane przez renomowanych wydawców akademickich. Oznacza to, że informacje prezentowane w źródłach naukowych zostały szczegółowo ocenione przez ekspertów z danej dziedziny, co zapewnia wyższy stopień trafności i wiarygodności.

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej użycia źródeł naukowych artykuły zostały podzielone na tematy przy użyciu trzech metod: w oparciu o semantyczne powiązania artykułów Wikipedii z obiektami DBpedii, połączenie z elementami Wikidanych, przynależność artykułów do WikiProjektów. Krótka informacja o tych otwartych zasobach:

  • DBpedia to projekt mający na celu wyodrębnienie strukturalnych treści z informacji tworzonych w projekcie Wikipedii. Umożliwia to dostęp do strukturalnych informacji w sieci WWW. DBpedia pozwala użytkownikom na semantyczne wyszukiwanie związków i właściwości zasobów Wikipedii, włączając w to linki do innych powiązanych zbiorów danych.
  • Wikidane – wielojęzyczny graf wiedzy edytowany przez wolontariuszy z całego świata. Jest to powszechnie dostępne źródło otwartych danych, z których mogą korzystać projekty Wikimedia takie jak Wikipedia.
  • WikiProjekt to grupa użytkowników Wikipedii, którzy chcą wspólnie pracować jako zespół nad ulepszaniem Wikipedii. Te grupy często koncentrują się na określonym obszarze tematycznym (na przykład WikiProjekt Matematyka czy WikiProjekt Polska), konkretnej części encyklopedii (na przykład WikiProjekt Ujednoznacznianie) lub określonym rodzaju zadania (na przykład sprawdzanie nowo utworzonych stron). Angielskojęzyczna wersja Wikipedii obecnie posiada ponad 2000 WikiProjektów, z których około 1000 jest monitorowanych przez 30–2000 redaktorów, wszystkie o różnym poziomie aktywności.

Publikacja powstała w ramach projektu OpenFact, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

Źródła: kie.ue.poznan.pl, ue.poznan.pl, pl.wikipedia.org

Polski
English
Русский