Najczęściej cytowane źródła informacji naukowej w artykułach Wikipedii w różnych językach

W najnowszym numerze czasopisma „Biblioteka” został opublikowany artykuł na temat analizy cytowań i odwołań do prac naukowych w Wikipedii. Analizie poddano 332 mln odwołań referencyjnych zamieszczonych w 61 mln artykułach Wikipedii w 309 wersjach językowych. W celu ujednolicenia metadanych istotnych źródeł informacji wielojęzycznej Wikipedii zostały dodatkowo wykorzystane dane z otwartego katalogu autorów i publikacji naukowych OpenAlex. Wyniki badań naukowych zostały zaprezentowane podczas Pierwszej Poznańskiej Konferencji „Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki”.

Artykuły Wikipedii o wysokiej jakości muszą być oparte o rzetelne i godne zaufania źródła informacji. Cytowania i odnośniki do literatury naukowej są często postrzegane jako bardziej wartościowe niż informacje znalezione na ogólnodostępnych stronach internetowych. Wynika to z faktu, że materiały naukowe przechodzą przez rygorystyczny proces weryfikacji przez ekspertów w danej dziedzinie oraz są publikowane przez renomowane instytucje akademickie. Dzięki temu, informacje pochodzące z takich źródeł są z reguły dokładniej sprawdzone i bardziej precyzyjne, co przekłada się na wyższą jakość i wiarygodność treści w Wikipedii.

Więcej informacji można znaleźć w artykule pt. „Najczęściej cytowane źródła informacji naukowej w artykułach Wikipedii w różnych językach” w roczniku naukowym „Biblioteka”, wydawanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa.

Źródła: kie.ue.poznan.pl, ue.poznan.pl

Polski
English
Русский