Kwantyfikacja amerykanizacji: analiza porównawcza informacji w Wikipedii

Artykuł naukowy zatytułowany „Quantifying Americanization: Coverage of American Topics in Different Wikipedias” został opublikowany w czasopiśmie „Social Science Computer Review”. Jest to pierwsze badanie ilościowe, które potwierdza różne teorie dotyczące amerykanizacji oraz zjawisk z nią związanych, często poruszanych w literaturze naukowej.

Badanie skupia się na globalnej analizie zjawiska amerykanizacji, przeprowadzonej przez porównanie treści artykułów tematycznie związanych ze Stanami Zjednoczonymi w różnych wersjach językowych Wikipedii. W tym celu analizowano ponad 90 milionów elementów Wikidanych oraz ponad 40 milionów artykułów z Wikipedii w 58 wersjach językowych. Głównym celem było ustalenie, w jakim stopniu amerykanizacja jest obecna w różnych językach, regionach i kulturach.

Wikipedia, jako jedno z najbardziej popularnych źródeł informacji na świecie, jest redagowana przez szeroką, globalną społeczność. Dzięki zasadzie otwartego dostępu do edycji, encyklopedia ta odzwierciedla różnorodność tematów. Jednakże, każda wersja językowa Wikipedii jest tworzona i redagowana niezależnie, co może prowadzić do różnic w zakresie i kompletności prezentowanych tematów, zależnie od ich znaczenia w danej społeczności językowej.

To badanie dowodzi, że otwarte dane z Wikipedii oraz Wikidanych mogą być użyte do kwantyfikacji różnych koncepcji nauk społecznych, które wcześniej uważano za trudne lub nawet nierealistyczne do zmierzenia. Artykuł naukowy pt. „Quantifying Americanization: Coverage of American Topics in Different Wikipedias” został opublikowany na stronie wydawnictwa SAGE Publications. Autorzy pracy: Piotr Konieczny, Włodzimierz Lewoniewski. Dostępna również wstępna wersja publikacji naukowej.

Źródła: ue.poznan.pl, kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский