Pierwsze miejsce w konkursie prac doktorskich Fundacji UEP

W jubileuszowej XV edycji konkursu Fundacji UEP na najlepsze prace doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 rozprawa pt. „Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości” zajęła pierwsze miejsce. Praca została oceniona według następujących kryteriów: wartość naukową rozprawy, oryginalność podjętej w rozprawie problematyki badawczej, znaczenie podjętej w rozprawie problematyki dla praktyki gospodarczej i społecznej, umiejętność doboru i wykorzystania źródeł, znajomość światowej literatury przedmiotu, stronę formalną pracy.

Praca doktorska opisuje metodę automatycznej oceny jakości informacji w Wikipedii, oraz metodę automatycznego porównania i wzbogacania różnych wersji językowych tej światowej encyklopedii o informacje o najwyższej jakości. Modele oceny jakości zostały zbudowane na podstawie otwartych danych o objętości ponad 10 terabajtów z użyciem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Promotorem pracy był prof. dr hab. Witold Abramowicz, promotorem pomocniczym – dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP.

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский