Rozszerzenie do przeglądarki ocenia jakość informacji w Wikipedii

Ten dodatek umożliwia ocenę jakości i popularności artykułów Wikipedii bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Wskaźnik jakości jest obliczany na podstawie ważnych cech (lub miar) artykułów Wikipedii, które zostały opisane w różnych pracach naukowych. Miary jakości związane m.in. z długością tekstu, liczbą obrazków, referencji, autorów, sekcji.

Dodatkowo za pomocą tego rozszerzenia można porównać popularność artykułu pomiędzy różnymi wersjami językowymi Wikipedii w ostatnim czasie. Wskaźnik „Zainteresowanie Autorów” pokazuje, ilu użytkowników edytowało artykuł Wikipedii w rozpatrywanym miesiącu dla wybranej wersji językowej. Indeks cytowań pokazuje, ile razy artykuł z Wikipedii jest cytowany w każdej wersji językowej.

Dodatek WikiRank jest dostępny dla przeglądarek Firefox i Chrome. Kod źródłowy jest dostępny na GitHubie. Krótkie wideo o działaniu rozszerzenia:

Źródło: blog.wikirank.net

Polski
English
Русский