Uzyskanie stopnia doktora z wyróżnieniem

Decyzją Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 marca 2019 roku został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jednocześnie Rada Wydziału, popierając wniosek Komisji Doktorskiej uznała rozprawę doktorską za wyróżniająca.

Praca naukowa

W ramach pracy doktorskiej została opracowana metoda porównywania oraz wzbogacania wielojęzycznych informacji w Wikipedii na podstawie analizy ich jakości. Dodatkowo zostało wydane ponad 20 publikacji naukowych w języku polskim oraz angielskim. M.in. to:

Polski
English
Русский