Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii

Wikipedia, największa encyklopedia internetowa, jest bogatym zasobem informacji. Jej wykorzystanie w działalności gospodarczej jest jednak ograniczone ze względu na trudności z oceną jakości informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów informacji, społeczność Wikipedii opracowała system oceny jakości artykułów, określający, czy informacje w artykułach są pełne, wiarygodne i aktualne.

Ponieważ każdy artykuł w tej encyklopedii zostaje oceniony tylko w wyniku inicjatywy użytkownika, pojawia się problem dużej liczby nieocenionych artykułów. Poza tym treść ocenionego artykułu może zostać później poprawiona, co może się wiązać z koniecznością dokonania powtórnej oceny. Biorąc pod uwagę fakt, że w każdej wersji językowej Wikipedii istnieją swoiste kryteria oceny artykułów oraz dodatkowo artykuły z niektórych dziedzin mają własne uszczegółowione kryteria należy stwierdzić, że kwestia ręcznej weryfikacji jakości umieszczonej informacji w tej popularnej encyklopedii staje się poważnym wyzwaniem. W pracy pt. "Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii" została przeprowadzona analiza porównawcza miar jakości dla artykułów na różne tematy w różnych wersjach językowych Wikipedii oraz zostały zbudowane modele, które mogą w przyszłości posłużyć do oceny jakości artykułów w poszczególnych językach z uwzględnieniem tematyki informacji. Dodatkowo pokazano różnice w istotności miar w modelach jakości w zależności od wersji językowej oraz tematów artykułów.

Tekst pracy:

Polski
English
Русский