Miary oceny jakości informacji w artykułach oraz infoboksach wielojęzycznej Wikipedii

Praca naukowa na temat miar oceny jakości informacji w artykułach oraz infoboksach wielojęzycznej Wikipedii została opublikowana przez wydawnictwo Springer w Lecture Notes in Business Information Processing nr 339.

Wikipedia jest jedną z najpopularniejszych baz wiedzy w Internecie. Artykuły tej darmowej encyklopedii są tworzone i edytowane przez użytkowników z różnych krajów w około 300 językach. W zależności od tematu i wersji językowej jakość informacji może się różnić. W niniejszym opracowaniu zostały przedstawione i sklasyfikowane miary, które można wyekstrahować z artykułów Wikipedii w celu automatycznej oceny jakości w różnych językach. W oparciu o analizę istniejącej literatury naukowej oraz własne eksperymenty zostały zdefiniowane miary dla różnych aspektów jakości. Dodatkowo, w tej pracy również zostały określone miary do oceny jakości danych zawartych w strukturalnych częściach artykułów Wikipedii – infoboksach. W niniejszym opracowaniu opisano również metody ekstrakcji różnych źródeł miar, które można wykorzystać w ocenie jakości.

Publikacja jest dostępna na stronie link.springer.com.
Wersja preprint jest dostępna na stronie researchgate.net.

Polski
English
Русский