Drzwi Otwarte UEP 2023

W tym roku Drzwi Otwarte UEP odbyły się 26 marca 2023 roku w Budynku Głównym naszej Uczelni. Podczas tego wydarzenia kandydaci na studia mieli okazję porozmawiać z obecnymi studentami i wykładowcami na temat kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy specjalnie zorganizowanych w tym celu stoiskach. Nie zabrakło również reprezentantów Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Informatyka i Ekonometria – jeden z kierunków studiów na UEP, przedstawionych podczas Dni Otwartych. Ten kierunek oferuje studentom możliwość równoczesnego zdobycia wiedzy z dziedziny informatyki i biznesu. Na tym kierunku studenci mają szansę nauczyć się programowania, analizowania i projektowania baz danych oraz poznać zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie. Ponadto, studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z dziedziny matematyki, statystyki i ekonometrii, która jest niezbędna w analizach biznesowych. Podczas studiów stacjonarnych, studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech specjalności: analityka gospodarcza, elektroniczny biznes, informatyka w gospodarce i administracji oraz inżynieria finansowa. Dzięki temu, studenci mają szansę dopasować kierunek swojej nauki do swoich zainteresowań i ambicji zawodowych. Studenci, którzy wybierają studia niestacjonarne, mają elastyczność w kształtowaniu swojej ścieżki nauki dzięki możliwości wyboru większej liczby przedmiotów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia swoim studentom nowoczesne laboratoria komputerowe oraz semestralne wyjazdy na studia zagraniczne do wielu uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus. Studenci mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w kołach naukowych oraz w konkursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą pracować jako projektanci rozwiązań informatycznych dla biznesu, analitycy biznesowi, menedżerowie zarządzający ryzykiem finansowym oraz w innych zawodach związanych z informatyką i biznesem. Dzięki szerokiej ofercie studiów podyplomowych, absolwenci mogą także pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w swojej dziedzinie.

Podczas Dni Otwartych goście mieli okazję nie tylko się zapoznać się z ofertą edukacyjną UEP, ale również otrzymać informacje na temat programów wymian zagranicznych, stypendiów i akademików. Studenci i pracownicy UEP przedstawili także wiele ciekawych informacji na temat organizacji studenckich oraz sposobów na rozwijanie swoich zainteresowań poza zajęciami dydaktycznymi.

Podczas wydarzenia można było zwiedzić budynek główny Uczelni, poznać sale wykładowe oraz liczne strefy relaksu, służące do odpoczynku, spotkań towarzyskich i nauki. Dzięki Drzwiom Otwartym, uczestnicy mieli okazję poznać Uczelnię od strony praktycznej i dowiedzieć się więcej na temat studiów na UEP. Więcej informacji można znaleźć na stronie ue.poznan.pl.

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский