Najwyższa liczba punktów dla projektu OpenFact

Projekt OpenFact jest prowadzony przez zespół Katedry Informatyki Ekonomicznej UEP przy współpracy partnerów technologicznych i merytorycznych, m.in.: Google, Facebook, Bright Data, Harvard University, a także czołowych organizacji fact-checkingowych w Polsce. Podczas ewaluacji pierwszej fazy programu INFOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w zakresie detekcji fake newsów z użyciem sztucznej inteligencji, projekt OpenFact otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Rezultaty pierwszej fazy projektu stanowią zbiór danych zawierający fake newsy w języku polskim do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowane i wdrożone metody detekcji. Zadaniem rozwiązania docelowego będzie informowanie użytkowników o wyniku oceny wiarygodności wiadomości w popularnych wyszukiwarkach i sieciach społecznościowych.

Ewaluacji zostały poddane rezultaty osiągnięte przez siedem konkurujących zespołów, wyłonionych w pierwszej edycji konkursu INFOSTRATEG w 2021 roku. Pozytywną ocenę i finansowanie drugiej fazy projektu otrzymały trzy zespoły badawcze, w tym projekt OpenFact, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.

Skład zespołu projektu OpenFact: prof. Witold Abramowicz, dr hab. Krzysztof Węcel, prof. UEP, dr Włodzimierz Lewoniewski, dr Piotr Stolarski, dr Milena Stróżyna, mgr Ewelina Księżniak, mgr Marcin Sawiński.

Projekt OpenFact jest finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG I „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne”.

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский