Konferencja KES 2022

W dniach 7-9 września br. odbyła się międzynarodowa konferencja KES 2022 (26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems). Podczas tego wydarzenia zostały przedstawione badania naukowe na temat identyfikacji ważnych źródeł informacji w różnych tematach oraz wersjach językowych Wikipedii. Tegoroczna edycja konferencji KES została zorganizowana w Weronie (Włochy) w trybie hybrydowym.

Informacje w Wikipedii powinny opierać się na weryfikowalnych źródłach. Jednak nie każda strona internetowa może występować jako źródło informacji. Zasady Wikipedii mówią o tym, że informacje w artykułach tej encyklopedii powinny powstawać na bazie wiarygodnych i opublikowanych treści o dobrej reputacji. Jednak wiarygodność jest pojęciem subiektywnym, a reputację tego samego źródła można oceniać na podstawie różnych kryteriów w zależności od osoby (lub grupy osób). Zatem każda wersja językowa Wikipedii może mieć własne zasady lub kryteria dotyczące tego, jak witryna musi być oceniana, zanim będzie mogła zostać wykorzystana jako źródło w przypisach artykułu Wikipedii. W związku z tym, wiarygodność tego samego źródła w Wikipedii zależy od tematu i wersji językowej. Dodatkowo ocena wiarygodności tego samego źródła może z czasem ulec zmianie.

W pracy naukowej zostały przeanalizowane ponad 230 milionów przypisów w artykułach Wikipedii z różnych wersji językowych. Na przykład, najbardziej rozwinięta Wikipedia anglojęzyczna zawiera ponad 70 milionów przypisów, wówczas wersja polskojęzyczna Wikipedii – ponad 7,5 mln przypisów do różnych źródeł informacji. Na podstawie metadanych przypisów zostały zidentyfikowane unikatowe witryny internetowe. W przypadku wersji angielskojęzycznej liczba takich stron internetowych przekroczyła 1,7 mln, wówczas dla wersji polskojęzycznej Wikipedii można znaleźć ponad 200 tysięcy unikatowych witryn internetowych.

Zostały zidentyfikowane również przypisy do publikacji naukowych. To pozwoliło na otrzymanie wskaźnika „Sci”, który pokazuje częstotliwość występowania naukowych źródeł informacji w ramach rozpatrywanej wersji językowej Wikipedii. Następnie artykuły Wikipedii zostały podzielone na tematy i przy użyciu różnych modeli oceny wiarygodności źródeł, została przeprowadzona analiza porównawcza stron internetowych w różnych tematach oraz wersjach językowych.

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский