Biografia

Włodzimierz Lewoniewski

Urodził się 28 stycznia 1986 w Grodnie.

W 2010 roku ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

20112012 – wchodził w skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM z ramienia Samorządu Studentów.

W lipcu 2012 roku obronił prace, zdobył tytuł magistra zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od października 2012 roku – studia doktoranckie w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia „Sieci komputerowe„, „Informatyka Ekonomiczna”.

Od 2013 roku wchodzi w skład Rady Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2013, 2015, 2016 – Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów.

W 2013-2015 – członek Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. W 2016 roku – członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP

Od 2013 roku wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego corocznej międzynarodowej konferencji Business Information Systems.

Od 2014 roku – członek Komitetu Organizacyjnego corocznej Środowiskowej Konferencji Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.

Obszary badań:
  • Jakość Danych
  • Wikipedia
  • DBpedia
  • Wikidane
  • Kryptowaluty
  • Bitcoin

Dodaj komentarz

  

  

  

Polski
English
Русский