WikiQ – badania naukowe na temat oceny jakości Wikipedii

Na stronach projektu WikiQ można znaleźć najważniejsze zagadnienia związane z oceną jakości informacji w wielojęzycznej Wikipedii. W ramach tej witryny internetowej zostały przedstawione odwołania do publikacji naukowych na temat pozyskania i ekstrakcji miar jakości artykułów Wikipedii, modeli automatycznej oceny jakości informacji w różnych językach, analizy jakości infoboksów, wykorzystania semantycznych baz wiedzy (takich jak DBpedia oraz Wikidane), automatycznej oceny wiarygodności źródeł informacji Wikipedii.

Dodatkowo witryna zawiera krótkie opisy ogólnodostępnych narzędzi internetowych do oceny jakości informacji oraz określenia wiarygodności źródeł tych informacji w różnych wersjach językowych Wikipedii.

Adres witryny (wersja polska): pl.WikiQ.net

Polski
English
Русский