Wręczenie nagród za najlepsze prace doktorskie podczas IwZ’2020

Podczas V Konferencji Naukowej „Informatyka w Zarządzaniu” IwZ’2020 odbyła się sesja plenarna, w trakcie której zostały wręczone nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie obronione w 2019 roku. Uroczystość odbyła się w trybie on-line w dniu 3 grudnia 2020 roku, natomiast dyplomy zostały wystałe za pośrednictwem poczty.

W XXIII Edycji Konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w grupie prac doktorskich trzecie miejsce uzyskała rozprawa pt. „Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości„. Autor pracy: dr Włodzimierz Lewoniewski; promotor: prof. dr hab. Witold Abramowicz; promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Węcel prof. UEP.

Praca doktorska przedstawia metody i narzędzia które pozwalają na wyznaczanie wartości miar jakości na podstawie danych w różnych formatach oraz z wykorzystaniem różnych źródeł. W ramach badań naukowych zostały przeanalizowane dane całkowitą objętością ponad 10 terabajtów oraz pozyskano ponad miliard wartości miar jakości informacji w wielojęzycznej Wikipedii. Przedstawione w prace doktorskiej modele automatycznej oceny jakości mogą być wykorzystane nie tylko do automatycznego wzbogacania różnych wersji językowych Wikipedii, ale również do wzbogacania innych baz wiedzy (takich jak DBpedia, Wikidane) informacjami o lepszej jakości.

Nagroda III stopnia za pracę pt. „Metoda porównywania i wzbogacania informacji w wielojęzycznych serwisach wiki na podstawie analizy ich jakości”

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych. Więcej informacji na stronie: ue.katowice.pl

Polski
English
Русский