QOD 2018 – pierwszy międzynarodowy warsztat o jakości otwartych danych

W dniu 20 lipca 2018r. zorganizowany został pierwszy warsztat Quality of Open Data (QOD 2018). Odbył się on podczas 21. edycji konferencji Business Information Systems (BIS 2018) w Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS w Berlinie.

Celem warsztatu było zgromadzenie społeczności zajmującej się tematyką jakości informacji w portalach typu Wikipedia, DBpedia, Wikidata oraz innych, otwartych bazach wiedzy. QOD koncentrował się na dzieleniu doświadczeniem badawczym i wiedzą związaną z oceną jakości otwartych danych. Zgłoszone referaty dotyczyły metod i technik, które mogą pomóc w weryfikacji i wzbogacaniu usług tworzonych przez społeczności w różnych wersjach językowych. Zaproszonym wykładowcą (keynote) podczas QOD była: Amrapali Zaveri z Maastricht University (Holandia), która wygłosiła wykład na temat „Data quality and FAIR data principles”.

Organizatorami warsztatu Quality of Open Data byli dr Amrapali Zaveri (Maastricht University) oraz dr Krzysztof Węcel i mgr Włodzimierz Lewoniewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Na warsztat QOD zgłoszonych zostało 11 artykułów, z czego sześć najlepszych zostało wybranych do wygłoszenia w trakcie konferencji BIS. Komitet Programowy liczył 21 członków, którzy wspomagali organizatorów w procesie recenzji. Zaprezentowane artykuły zostaną następnie opublikowane w materiałach konferencyjnych BIS 2018 Workshops w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer.

Strona warsztatu QOD: QOD.BISconf.info

Publikacje w ramach QOD 2018

Informacje o innych edycjach warsztatu można znaleźć na stronie QODW.org

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский