BSCT 2018 – pierwszy międzynarodowy warsztat o blockchain

W dniach 19-20 lipca 2018r. odbył się pierwszy warsztat Blockchain and Smart Contract Technologies (BSCT 2018), który został zorganizowany podczas 21. edycji konferencji Business Information Systems w Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS w Berlinie.

Wprowadzenie protokołu bitcoin w 2008 roku było przełomowym wydarzeniem, które zapoczątkowało nową erę decentralizacji w systemach informatycznych na całym świecie. Po dziesięcioletnim okresie inkubacji, technologia blockchain stała się wystarczająco dojrzała, żeby stać się podstawą wielu aplikacji stosowanych przez różne branże. Do tej pory technologia ta była głównie domeną innowacyjnych modeli biznesowych oraz startup’ów. Celem warsztatu BSCT 2018 było stworzenie forum zarówno dla praktyków, jak i naukowców, którego celem była otwarta wymiana innowacyjnych pomysłów związanych z technologią blockchain.

Współorganizatorami warsztatu byli:

  • prof. Erich Schweighofer (University of Vienna, Austria),
  • dr Saulius Masteika (Vilnius University, Litwa),
  • dr Piotr Stolarski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Do pierwszej edycji warsztatu „Blockchain and Smart Contract Technologies” zgłoszonych zostało prawie 50 artykułów, z czego do prezentacji zostało wybranych 21 referatów, zgłoszonych przez 63 autorów. Komitet Programowy liczył 30 członków. Artykuły, które otrzymały najlepsze recenzje zostaną następnie opublikowane w materiałach konferencyjnych BIS 2018 Workshops w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer.

Strona BSCT: BSCT.BISconf.info

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский