II Kongres Informatyki Ekonomicznej

W dniach 28-30 czerwca 2017 roku odbędzie się II Kongres Informatyki Ekonomicznej w połączeniu z międzynarodową konferencją Business Information Systems (BIS). Jednym z wiodących tematów będzie analityka Big Data dla biznesu i administracji publicznej, a także Industry 4.0. Będzie to dwudziesta edycja konferencji organizowana nieprzerwanie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Oba te wydarzenia zostaną połączone poprzez wspólną organizację licznych warsztatów oraz Międzynarodowego Konsorcjum Doktorskiego. Sesje w części wspólnej BIS i KIE odbywać się będą w języku angielskim, ułatwiając międzynarodową wymianę doświadczeń.

Tematyka Kongresu:

 • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
 • Industry 4.0
 • e-administracja, e-biznes, e-learning, e-zdrowie
 • Systemy wspomagania kreatywności
 • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
 • Ontologie biznesowe, bazy danych i bazy wiedzy w systemach zarządzania
 • Modelowanie procesów biznesowych i architektury korporacyjne
 • Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
 • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
 • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji
 • Programy kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej
 • Metody badań informatyki ekonomicznej
 • Nowe obszary badawcze: bio-, neurotechnologia w zarządzaniu, ubiquitous computing, smart DSS

Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji będą opublikowane w jednej z wybranych form publikacji. Szczegóły na stronie wydarzenia.

Polski
English
Русский