Applied Data Science 2017 SQLDay

16-17 maja 2017 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyła się naukowa konferencja Applied Data Science (ADS) dla ekspertów branżowych i naukowców, którzy są zainteresowani omówieniem aktualnych i przyszłych trendów, studiów przypadków, innowacji i badań w dziedzinie analizy danych. Podczas konferencji został wygłoszony referat pt. „Popularity in quality assessment of Wikipedia articles in different languages”.

ADS jest powiązana z SQLDay, największą konferencją na temat baz danych, Big Data, zaawansowaną analityką i business intelligence w Europie Środkowej i Wschodniej.

Szczegóły na stronie: science.sqlday.pl

Polski
English
Русский