Nowe władze UEP

Od 1 września 2016 roku rozpoczeli swoją pracę nowe wladze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kadencja trwa 4 lata (do 31 sierpnia 2020 roku).

Nowy Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski

Prorektorzy UEP na kadencję 2016/2017–2019/2020

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Prorektor ds. Edukacji i Studentów
dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju (w miejsce Prorektora ds. Strategii i Rozwoju)
dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP

Władze wydziałowe na kadencję 2016/2017–2019/2020

Wydział Ekonomii

Dziekan
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Prodziekan ds. studiów I stopnia
dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

Prodziekan ds. studiów II stopnia
dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Dziekan
dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP

Prodziekan
dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. nadzw. UEP

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Dziekan
dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał

Wydział Towaroznawstwa

Dziekan
prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP

Prodziekan
dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP

Wydział Zarządzania

Dziekan
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Polski
English
Русский