Konferencja GTS 2016

VIII Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” odbyła się 9 września 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Program konferencji

8:30-9:00 Rejestracja uczestników, s. 111A

9:00-10:00 Sesja plenarna, s. 111A

 • Powitanie uczestników
 • Adam Góra, Uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP w sieci małych lokali gastronomicznych
 • Adam Weinert, Analiza stanu wyposażenia przedsiębiorstw w kontekście możliwości informacyjnego wspomagania procesów zarządzania
 • Krzysztof Gruszczyński, Wiązanie logów systemów informatycznych z procesami biznesowym

10:00-10:30 Przerwa kawowa, s. 111A

10:30-12:00 Sesja tematyczna „Ekonomia”, s. 306A

 • Anna Pluskota, Wpływ korupcji na inwestycje na przykładzie wybranych państw Europy
 • Marcin Leszczyński, Reputacja państwa w świetle ocen wiarygodności kredytowej
 • Bartosz Skwara, Wiodące sektory holenderskiej pomocy rozwojowej
 • Julianna Kulupa, Prawdziwe oblicze Nowego Jedwabnego Szlaku
 • Iuliia Dunaj, Mały ruch graniczny jak czynnik lokalnej współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim.
 • Adam Gąsiorek, Wrażliwość gospodarki województwa śląskiego na kryzys – aspekt handlu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

10:30-12:00 Sesja tematyczna „Zarządzanie w organizacji”, s. 307A

 • Katarzyna Mania, Spojrzenie end to end jako metoda optymalizacji łańcucha dostaw
 • Łukasz Kozłowski, Forum shopping a bezpieczeństwo międzynarodowego obrotu gospodarczego
 • Agnieszka Waleń-Wosiek, Ewolucja modelu biznesu przedsiębiorstw notowanych na rynku NewConnect w Polsce
 • Szymon Brzostowicz, Działania przedsiębiorcze podejmowane na duńskim rynku aptek. analiza przypadku
 • Marcin Pietruk, Identyfikacja informacji poufnych w świetle Rozporządzeniem MAR
 • Katarzyna Gabryelewicz, Fuzje i przejęcia jako strategie wzrostu w czasie kryzysu

10:30-12:00 Sesja tematyczna „Ludzie w organizacji”, s. 309A

 • Amadeusz Miązek, Wpływ cech osobowościowych i demograficznych na ryzyko menedżerskie w strategiach nadzoru korporacyjnego
 • Magdalena Juszczak, Mowa ciała w przemówieniach i prezentacjach publicznych
 • Olena Shelest, Ryzyko inwestowania w kapitał ludzki jako determinanta mobilności pracowników na rynku pracy
 • Adam Metelski, Rozwój kapitału ludzkiego poprzez sport i aktywność fizyczną
 • Magdalena Brzozowicz, Decyzje dzieci w wieku 5 -7 lat podczas gier przetargu ultymatywnego – weryfikacja eksperymentalna.

12:00-13:00 Przerwa obiadowa, s. 111A

13:00-14:00 Sesja plakatowa, korytarz na III piętrze

 • Grzegorz Sworowski, Wybrane czynniki warunkujące funkcjonowanie i rozwój kolei samorządowych w Polsce
 • Marcin Leszczyński, Polska marka narodowa na przełomie XX i XXI w.
 • Monika Swat, Mineral water and functional beverages – source of minerals for physically active people
 • Tomasz Król, Właściwości promiechnronne olejku eterycznego z ortanique
 • Artur Pigłas, Dochody jednostek samorządu terytorialnego w warunkach suburbanizacji terenów miejskich
 • Angelika Kuligowska, Finansowanie działalności przedsiębiorstw sektora msp na przykładzie PPU Ekobud sp. z o. o.
 • Iga Rybicka, How expensive is gluten-free diet?
 • Władysław Zduniak, Wpływ podatków na dochody budżetu państwa
 • Katarzyna Marchwińska, Ocena wrażliwości baterii fermentacji mlekowej na antybiotyki
 • Krzysztof Juś, Aktywność przeciwdrobnoustrojowa bakterii mlekowych wyizolowanych z kiszonki z kukurydzy
 • Joanna Chmura , Bezpieczeństwo informacji w obliczu współczesnych zagrożeń

14:00-14:30 Przerwa kawowa, s. 111A

14:30-16:00 Sesja tematyczna „Zarządzanie w JST”, s. 306A

 • Robert Matusiak, Zastosowania metod taksonomicznych w analizie zróżnicowania rozwoju powiatów województwa kujawsko-pomorskiego
 • Anita Perska, Współpraca międzygminna w strategiach rozwoju polskich regionów
 • Liwia Delińska, Kreowanie wizerunku polskich miast w mediach społecznościowych
 • Justyna Kozłowska, Poziom rozwoju i jakości e-administracji w warunkach polskiej rzeczywistości
 • Dorota Bręczewska, Wpływ patologii w zarządzaniu kadrami na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego

14:30-16:00 Sesja tematyczna „Marketing i organizacja”, s. 307A

 • Marta Walasińska, Wyznaczniki innowacji opakowaniowych w segmencie produktów do pielęgnacji włosów
 • Urszula Garczarek-Bąk, Zastosowanie badań EEG w ocenie postrzegania produktów marek własnych
 • Agnieszka Chomiuk, „Między misją społeczną a generowaniem zysku – o poszukiwaniu równowagi w organizacjach hybrydowych”
 • Maciej Żytkowiak, Potencjał terenu działania a kondycja ekonomiczna banków spółdzielczych

14:30-16:00 Sesja tematyczna „Finanse”, s. 309A

 • Marcin Adamski, Kanały obsługi w bankach. Perspektywy obsługi osobistej
 • Anna Hnatów, Opodatkowanie usługi kompleksowej w praktyce podatkowej
 • Joanna Poprawska, Ekonomiczne i gospodarcze cele wprowadzenia ulgi na działalność badawczo – rozwojową
 • Monika Turkowska, Wiedza i informacja jako determinanty osiągania sukcesu rynkowego przedsiębiorstw w warunkach nowej ekonomii. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą i i informacją w świetle obowiazujących norm PN-EN ISO 9001:2015-10.

16:00 Zakończenie konferencji

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr Szymon Stereńczak (przewodniczący)
 • Mgr Amadeusz Miązek (sekretarz)
 • Mgr Alicja Choma
 • Mgr Włodzimierz Lewoniewski
 • Mgr Julia Bulhakova
 • Mgr Aneta Disterheft
 • Mgr Agata Wieczorek
 • Mgr Emilia Sielicka
 • Mgr Katarzyna Gabryelewicz

Rada programowa:

  Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 • Członkowie:

 • Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP (Wydział Zarządzania)
 • Prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP (Wydział Towaroznastwa)
 • Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP (Wydział Ekonomii)

Szczegółowe informacje na stronie: www.gts.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский