Kongres Informatyki Ekonomicznej

W dniach 23-25 września 2015 roku w Podlesicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbył się I Kongres Informatyki Ekonomicznej, na której został wygłoszony referat pt. „Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii”. Kongres zorganizowano w 20 rocznicę powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Tematyka kongresu:

 • Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych;
 • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji;
 • Internet w działalności organizacji (e-administracja, e-biznes, e-learning, e-zdrowie);
 • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji;
 • Metody badań informatyki ekonomicznej;
 • Podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych;
 • Systemy wspomagania kreatywności;
 • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją;
 • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie;
 • Zarządzanie w inteligentnym mieście.

Program Kongresu

Dzień pierwszy – 23.09.2015 (środa)
Zawiercie, Hotel Zawiercie Business & Leisure, ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie

  10:00 – 10:20 Powitanie gości:

 • Prezydent m. Zawiercie mgr Witold Grim
 • Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Barbara Kos
 • Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
  10:20 – 10:30 Otwarcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej

 • JM Rektor UE Katowice prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński

10:30 – 11:30 Sesja plenarna Smart City – Miasto Zawiercie

 • Jerzy Gołuchowski, Marcin Korzeb, Paweł Weichbroth, Wykład wprowadzający: Udział podmiotów gospodarczych w transformacji współczesnego miasta w kierunku inteligentnego miasta
 • Panel dyskusyjny Krok po kroku do smart city – doświadczenia i perspektywy – część II (prowadzenie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka, Prezes Witold Brodzik)

 • Witold Brodzik, Zakłady Produkcyjne B-D SA: Biznes, samorząd terytorialny, społeczność lokalna – przestrzenie współpracy w perspektywie smart city
 • Eugeniusz Orłowski, O&S ComputerSoft: Digitalizacja zasobów dla nowoczesnego zarządzania; smart city w perspektywie biznesu
 • Grzegorz Nitkiewicz, Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.: Infrastruktura i oprogramowanie dla smart city – doświadczenia z realizacji projektów na rzecz samorządów lokalnych
 • Małgorzata Staś, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: Finansowanie projektów z zakresu smart city w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020

12:00 – 13:30 Sesja plenarna Smart City – Miasto Zawiercie
Panel dyskusyjny Krok po kroku do smart city – doświadczenia i perspektywy – część II (prowadzenie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka, Prezes Witold Brodzik)

 • prof. dr hab. Krzysztof Czekaj, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne – perspektywa smart city
 • dr Zbigniew Kamiński, Kamsoft SA: Metody wyprzedzającego zabezpieczania zdrowia, gromadzenie i wykorzystanie danych wrażliwych; smart city w perspektywie biznesu
 • Katarzyna Śpiewok, Krzysztof Zbrożek, Urząd Miejski w Gliwicach: E-samorząd lokalny – wewnętrzne systemy IT i e-administracja dla mieszkańców, doświadczenia samorządu gliwickiego

13:30 – 14:15 Lunch

14:15 – 15:45 Wyjazd i zwiedzanie – alternatywnie:

 • Wytwórni Wód Jura Skałka – Prezes Witold Brodzik; Włodowice, ul. Świerkowa 1
 • Aluron – Prezes strong>Kryspin Baran; Zawiercie, ul. Podmiejska 11

15:45 Przejazd do Hotelu Ostaniec w Podlesicach
16:00 – 16:45 Wręczenie nagród XVIII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2013/2014 – Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
16:45 – 17:00 Przerwa
17:00 – 19:30 Walny Zjazd NTIE – wybory władz
20:00 O Informatyce Ekonomicznej przy biesiadnym stole

Dzień drugi – 24.09.2015 (czwartek)
Podlesice k/Kroczyc, Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce

8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:00 Sesja plenarna Metodologia Informatyki Ekonomicznej

9:00 Panel dyskusyjny – prowadzenie prof. dr hab. Inż. Bogdan Franczyk, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 13:30

INFORMATYKA V PRZYSZŁOŚĆ

Panel dyskusyjny Informatyka versus Przyszłość (prowadzenie: prof. dr hab. Witold Chmielarz)

1. Czy informatyka może determinować przyszłość i dlaczego?
2. W jaki sposób może tą przyszłość odhumanizować?
3. Dlaczego mówi się, że może wzbogacić przyszłość dla człowieka?
4. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na tej drodze?

Uczestnicy panelu: Helena Dudycz, Jerzy Gołuchowski, Jerzy Kisielnicki, Joanna Paliszkiewicz, Kazimierz Perechuda, Włodzimierz Szpringer, Urszula Świerczyńska-Kaczor, Janusz Wielki

Sesja referatowa (prowadzenie: dr Tomasz Parys)

 • Jerzy Kisielnicki, Po drugiej strony mocy czyli ciemne strony informatyki
 • Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda, Przedsiębiorstwo nowej generacji
 • Łukasz Wiechetek, Marek Mędrek, Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów inteligencji biznesowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie systemu JST Finanse
 • Karolina Pilarczyk, Istotność MIS dla sektora bankowego

SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI (prowadzenie: dr Teresa Porębska-Miąc)

 • Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes, Metoda wyznaczania reprezentacji zbioru obiektów w module wizualnej oceny jakości w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania
 • Marcin Hernes, Anna Chojnacka-Komorowska, Kamal Matouk, Analiza dokumentów tekstowych w wieloagentowym zintegrowanym systemie
 • Dariusz Put, Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji
 • Andrzej Białas, Aspekty kosztów i korzyści w zarządzaniu ryzykiem
 • Janusz Stańczak, Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Czynniki sukcesu projektu wdrażania systemu SAP w Politechnice Warszawskiej
 • Włodzimierz Lewoniewski, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii
 • Mariusz Grabowski, Adam Sagan, Model TAM w ocenie platformy e-learningowej MOODLE

13:30 – 15:00 Obiad

15:00 – 16:30

SOCIAL MEDIA & CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS

Creativity in Social Networking (prowadzenie: dr Mariusz Żytniewski)

 • Agata Filipowska, Bartosz Perkowski, Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks
 • Bartosz Wachnik, An analysis of effectiveness factors in the completion of it projects- the supplier’s perspective
 • Nina Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk, Deterministic haos in business process modelling
 • Paweł Weichbroth, Marcin Sikorski, Techniques, methods and tools for prototyping of user interface
 • Krzysztof Węcel, Linked geodata for profiling of TELCO users
 • Dariusz Dziuba, Rewarding strategies and the value of incentives in paid to complete online surveys

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU (prowadzenie: dr Barbara Filipczyk)

 • Michał Goliński, Udział sektora technik informacyjnych w gospodarce światowej
 • Krzysztof Kania, Janusz Strużyna, Zadania ICT w procesie gamifikacji firmy
 • Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Bartłomiej Nita, Piotr Oleksyk, Adrian Kaźmierczak, Próba rozszerzenia wiedzy w systemach wspomagania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Akeel Alsaaka, Mariusz Borawski, Anna Łatuszyńska, Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend, Wspomaganie decyzji menedżerskich z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej
 • Jerzy Korczak, Izabela Heppner, Ontology of data mining in the intelligent dashboard for managers

16:30 – 17:00 Przerwa
17:00 – 18:30 Sesja plakatowa, Konkurs o nagrodę Firmy SAS
19:30 Uroczysta kolacja

Dzień trzeci – 25.09.2015 (piątek)
Podlesice k/Kroczyc, Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce

7:00 – 9:00 Śniadanie

09:00 – 11:00 Sesja plenarna Big Data

 • Witold Abramowicz, Wykład wprowadzający: Modele biznesowe Big Data
 • Janusz Wielki, Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data, jako technologii konwergentnych
 • Maria Mach-Król, Temporalny model dojrzałości do Big Data
 • Małgorzata Nycz, Zdzisław Pólkowski, Big Data a Business Intelligence
 • Wioletta Sokołowska, Witold Abramowicz, Tymoteusz Hossa, Karol Fabisz, Jakub Opałka, Application of Big Data Solutions for the Needs of the Energy Sector

11:00 – 11:30 Przerwa

11:30 – 13:15

SOCIAL MEDIA & CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS
Creativity for Business Strategy Management (prowadzenie: dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz)

 • Tomasz Bajon, The views of selected authors on the concept of the game
 • Elżbieta Kasperska, Rafał Marjasz, World model simulation – the example of macro forecasting for humanity development
 • Rafał Marjasz, Finding the optimal strategy for employment in conjunction to the mechanism of promotion within the workforce
 • Celina Olszak, Tomasz Bartuś, Paweł Lorek, Selected issues in design of it – enabled organizational creativity support
 • Ilona Pawełoszek, WEB 3.0 applications in enterprise strategy
 • Stanisław Drosio, Stanisław Stanek, Ontology applicationa in crisis management and business continuity planning

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM (prowadzenie: dr hab. Krzysztof Kania)

 • Jędrzej Wieczorkowski, Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej
 • Renata Gabryelczyk, Arkadiusz Jurczuk, Kompetencje w obszarze modelowania procesów. Implikacje dla urzędów sektora publicznego
 • Karol Fabisz, Wioletta Sokołowska, Techniki eksploracji procesów biznesowych źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw
 • Damian Dziembek, Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej
 • Tomasz Jeruzalski, Karolina Chwalewska, Analiza wizualna w administracji publicznej
 • Andrzej Sołtysik, Wspieranie procesów pozyskiwania, kreowania i utrzymania kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. Wstępne wyniki badań

13:15 – 13:30 Zakończenie Kongresu
13:30 – 15:00 Obiad

Komitet programowy

 • Jerzy Gołuchowski (przewodniczący)
 • Witold Abramowicz
 • Grzegorz Bartoszewicz
 • Andrzej Białas
 • Bolesław Borkowski
 • Andrzej Bytniewski
 • Witold Chmielarz
 • Beata Czarnacka-Chrobot
 • Jacek Cypryjański
 • Zygmunt Drążek
 • Dariusz Dziuba
 • Bogdan Andrzej Franczyk
 • Aldona Frączkiewicz-Wronka
 • Mariusz Grabowski
 • Michał Goliński
 • Zdzisław Hippe
 • Dorota Jelonek
 • Zygmunt Kamiński
 • Krzysztof Kania
 • Leszek Kiełtyka
 • Jerzy Kisielnicki
 • Andrzej Kobyliński
 • Jerzy Korczak
 • Marcin Kozak
 • Bernard Kubiak
 • Paweł Lula
 • Leszek Maciaszek
 • Andrzej Małachowski
 • Małgorzata Nycz
 • Wojciech Olejniczak
 • Antoni Niederliński
 • Marian Niedźwiedziński
 • Antoni Nowakowski
 • Adam Nowicki
 • Celina Olszak
 • Arkadiusz Orłowski
 • Mieczysław Owoc
 • Joanna Paliszkiewicz
 • Małgorzata Pańkowska
 • Zbigniew Pastuszak
 • Kazimierz Ryć
 • Hanna Saryusz-Wolska
 • Nina Siemieniuk
 • Jean Dominique Seroen
 • Jadwiga Sobieska-Karpińska
 • Andrzej Sobczak
 • Piotr Soja
 • Stanisław Stanek
 • Zdzisław Szyjewski
 • Jacek Unold
 • Stanisław Wrycza
 • Janusz Wielki
 • Janusz Zawiła-Niedźwiecki
 • Ewa Ziemba

Komitet organizacyjny

 • Edyta Abramek
 • Marcin Baron
 • Agnieszka Barszczewska
 • Barbara Filipczyk
 • Mariusz Grabowski
 • Katarzyna Jasińska
 • Anna Losa Jonczyk
 • Małgorzata Pańkowska
 • Tomasz Parys
 • Teresa Porębska-Miąc
 • Maria Smolarek
 • Piotr Tworek
 • Joanna Wójcik
 • Bogna Zacny

Szczegółowe informacje na stronie: www.kie2015.ue.katowice.pl

Polski
English
Русский