Konferencja GTS 2015

VII Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” odbyła się 19 września 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na której został wygłoszony referat „Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii”.

GTS 2015

Włodzimierz Lewoniewski. Konferencja GTS 2015

Zaświadczenie. Konferencja GTS 2015

Program konferencji:

9:00 Rejestracja uczestników

SALA 111 (GMACH GŁÓWNY UEP, ul. Niepodległości 10)

9:30 Powitanie gości

 • prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP
 • przewodniczący Rady Doktorantów UEP Andrzej Szymkowiak
 • Otwarcie Konferencji VII Środowiskowej Konferencji Doktorantów Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo przez prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP

10:00 Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Przemysław Deszczyński, prof. zw. UEP, Dylematy nauk ekonomicznych – casus migracji

10:30 Sesja plenarna
(Przewodniczący – prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP)

 • Piotr Pietrzak, Efektywność funkcjonowania publicznego szkolnictwa wyższego na przykładzie wybranych wydziałów humanistycznych
 • Roman Bajor, Wpływ budżetów obywatelskich na demokratyzację procesu zarządzania wybranymi gminami województwa lubuskiego
 • Joanna Machelska, Zaufanie a kształtowanie zachowań konsumentów

11:30 Przerwa kawowa

Sesja plakatowa

 • Anna Dankowska, Zastosowanie pomiarów wimd uv do wykrywania zafałszowań tłuszczu kakaowego
 • Aleksandra Dewicka, Patrycja Królak, Analiza publicznego wsparcia innowacji techniczno-ergonomicznych
 • Romana Kozub, Zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności oraz szacowanie ryzyka dostaw wody wodociągowej w polsce
 • Paweł Mielcarek, Kwestionariusz wywiadu w badaniach case study
 • Kinga Pawlicka, Rola atrakcyjności architektonicznej w kształtowaniu wartość nieruchomości badana metodą cen hedonicznych
 • Anita Perska, Kapitał relacyjny przedsiębiorstwa
 • Adam Staliński, Analiza porównawcza barier wejścia do poszczególnych podsektorów odnawialnych źródeł energii w Polsce
 • Kinga Podraza-Myszkowska, Srebrna komunikacja
 • Barbara Kamczycka, Korneometryczna ocena stopnia nawilżenia naskórka po zastosowaniu kremów kosmetycznych z dodatkiem składników nawilżających
 • Jacek Lewandowicz, Joanna Le Thanh-Blicharz, Ocena możliwości zastosowania skrobi woskowych do produkcji legumin

12:15 – 15:15 Sesje tematyczne (sali 303, 304, 306, 308)

Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu

 • Katarzyna Maria Bartnik, Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 • Bartosz Edwarczyk, Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w Polsce na przykładzie wybranych miast na prawach powiatu
 • Anna Górska, Zróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych według wielkości gospodarstwa domowego w Polsce.
 • Maciej Koszel, Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego
 • Kinga Świtalska, Polityka energetyczna na poziomie regionalnym. Czy PGN pomogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w gminach?
 • Marcin Kazaryn, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako szansa rozwojowa w warunkach wysokiego zadłużenia podmiotów publicznych w Polsce
 • Monika Lubczyńska-Barczak, Wydatki bieżące na realizację zadań organu prowadzącego finansowane z dotacji oświatowej
 • Katarzyna Piechota, Zarządzanie nieruchomościami – efektywność energetyczna budynków

Konsument we współczesnym świecie

 • Piotr Gaczek, Emocje czy rozum? Co kształtuje decyzje zakupowe nabywców
 • Włodzimierz Lewoniewski, Budowanie modeli jakości artykułów na określony temat w narodowych wersjach Wikipedii
 • Michał Orzoł, Nowe modele biznesowe ecommerce
 • Dominik Filipiak, Automatyczna klasyfikacja użytkowników sieci telekomunikacyjnej na podstawie danych bilingowych
 • Anna Przewoźna-Skowrońska, Badanie konsumentów i ich zachowań na rynku słodyczy.
 • Andrzej Szymkowiak, Uwarunkowania badań zachowań konsumenta w różnych formatach handlu
 • Anna Roth, Specyfika badań eyetrackingowych w aspekcie analizy serwisów internetowych
 • Marcin Wieczerzycki, Teorioinformacyjna interpretacja produktu cyfrowego
 • Marcin Lewicki, Reguła niedostępności w handlu elektronicznym

Dylematy finansów i polityki gospodarczej

 • Marcin Leszczyński, Innowacyjność gospodarki jako czynnik postrzegania państwa na arenie międzynarodowej
 • Anna Hnatów, Sprzedaż premiowa – skutki podatkowe w PIT
 • Łukasz Majer, Koszty i korzyści integracji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce
 • Mirosław Walawski, Kontrakty futures na giełdzie euronex jako instrument hedgingu w obrocie towarami rolnymi
 • Sławomir Kruszelnicki, Płaca minimalna w Niemczech a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku europejskim
 • Agata Szymańska, Wpływ regulacji fiskalnych na rozmiary salda budżetowego – analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej
 • Anna Wilińska-Zelek, Wyłączne czy dzielone? Kompetencje unii europejskiej w zakresie prawa własności intelektualnej
 • Kamil Dyrtkowski, Ekonomiczno społeczne uwarunkowania pracy pracowników tymczasowych w Polsce
 • Joanna Janowicz-Świderska, Start-upy – innowacyjne rozwiązania na trudne czasy

Zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem

 • Joanna Chmura, Wpływ kultury organizacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw – studium przypadku
 • Aleksandra Dewicka, Anna Przewoźna-Skowrońska, Analiza dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Justyna Dudek, Określanie ryzyka personalnego metodą SWIFT
 • Alicja Kuras, Big date
 • Marek Młodzikowski, Nowe koncepcje i obszary badawcze w zakresie Zarządzania Strategicznego wobec niepewności i niekompletności dostępnych danych.
 • Magdalena Urbańska, Innowacyjność usług szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Emilia Sielicka, Asymetria dominacji w łańcuchu dostaw
 • Fabian Siemiatowski, Luka percepcyjna jako element psychomanipulacji w zarządzaniu ludźmi
 • Urszula Garczarek, Porównanie technologii RFID i NFC w zastosowaniach biznesowych

14:30 Obiad

16:00 SALA 111
Zakończenie konferencji prof. dr hab. Jan Sikora, prof. zw. UEP

Komitet Organizacyjny:

 • Mgr Andrzej Szymkowiak (Przewodniczący)
 • Mgr inż. Jacek Lewandowicz (Sekretarz)
 • Mgr inż. Olga Bińczak
 • Mgr inż. Barbara Kamczycka
 • Mgr Alicja Choma
 • Mgr inż. Marcin Leszczyński
 • Mgr Włodzimierz Lewoniewski
 • Mgr inż. Tomasz Pawłowski

Rada Programowa:

  Przewodnicząca:

 • Dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP (Wydział Zarządzania)
 • Członkowie:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Gołembska, prof. zw. UEP (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 • Prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP (Wydział Towaroznastwa)
 • Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP (Wydział Ekonomii)
Polski
English
Русский