X konferencja „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” został wygłoszony referat na temat automatycznej identyfikacji wiarygodnych źródeł informacji na różne tematy w wielojęzycznej Wikipedii. Konferencja odbyła się 24 września w formule on-line.

Ponad 20 lat Wikipedia umożliwia dziesiątkom milionów użytkowników Internetu z całego świata współtworzyć wiedzę na różne tematy w ponad 300 wersjach językowych. Obecnie ta encyklopedia posiada około 57 milionów artykułów, które zostały napisane przez około 98 milionów użytkowników. Przy tym Liczba edycji wynosi już ponad 3 miliardy.

Różne fakty opisane w artykułach Wikipedii muszą opierać się na weryfikowalnych i opublikowanych (najlepiej ogólnodostępnych) materiałach źródłowych. Przy edycji artykułu autorzy powinny się upewnić, czy uwzględniono wszystkie opinie większości oraz istotne mniejszości pojawiające się w tych materiałach. Informacje niepoparte źródłami lub źródłami o niskiej jakości może być usunięte z Wikipedii. Dodatkowo, każda wersja językowa Wikipedii może posiadać własny zestaw kryteriów, które określają czym są wiarygodne źródła. Należy jednak zaznaczyć, że te kryteria mogą być interpretowane różnie w zależności od użytkownika i kontekstu.

Podobnie jak w przypadku oceny jakości informacji, ocena wiarygodności źródła jest pojęciem subiektywnym. Często osoba edytująca artykuł Wikipedii musi sama podjąć decyzję odnośnie wiarygodności konkretnego odnośnika, który najczęściej odwołuję się do jakieś strony internetowej. W niektórych (zazwyczaj najbardziej rozwiniętych) wersjach językowych Wikipedii można spotkać listy wiarygodnych lub wątpliwych źródeł informacji (np. w wersji anglojęzycznej). Jednak takie listy zawierają mniej niż 1000 pozycji, wówczas gdy mamy obecnie ponad miliard różnych serwisów internetowych, które potencjalnie mogą być źródłem informacji. Dodatkowo te niekompletne listy muszą być regularnie aktualizowane, ponieważ reputacja lub wiarygodność tego samego źródła może się zmieniać w czasie. Dodatkowo kryteria wiarygodności źródeł mogą się zmieniać w czasie oddzielnie w każdej wersji językowej Wikipedii. Poza tym, wiarygodność tego samego źródła zależy nie tylko od języka, ale również od tematu weryfikowanej informacji.

Prezentowane wyniki badań naukowych pokazują, że na podstawie analizy otwartych danych z Wikipedii można zautomatyzować proces oceny wiarygodności źródeł w każdej wersji językowej Wikipedii z wyodrębnieniem tematyki informacji.

Certyfikat uczestnictwa w X konferencji „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej X konferencji „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”.

Polski
English
Русский