Percepcja kryptowalut za pomocą Wikipedii oraz Trendów Google

Ta praca naukowa przedstawia różne podejścia do badania możliwych relacji pomiędzy największym źródłem wiedzy opartej na danych crowdsourcingowych a potencjałem rynkowym poszczególnych walut kryptograficznych.

Identyfikacja takich zależności jest kluczowa, ponieważ ich istnienie może być wykorzystane do stworzenia szerokiego spektrum analiz i raportów o projektach dotyczących walut kryptograficznych oraz do uzyskania kompleksowego spojrzenia na domenę typu blockchain. Działania w ramach łańcucha blokowego osiągają różne poziomy anonimowości, co czyni z nich twarde obiekty badań. W szczególności, standardowe narzędzia wykorzystywane do charakterystyki trendów społecznych i zmiennych opisujących sytuację w zakresie walut kryptograficznych nie nadają się do wykorzystania w środowisku, które w szerokim zakresie stosuje techniki kryptograficzne w celu ukrycia rzeczywistych użytkowników. Wykorzystanie Wikipedii do śledzenia wartości aktywów kryptograficznych wymaga zbadania, ponieważ portal umożliwia gromadzenie różnych opinii – treść artykułów jest redagowana przez grupę osób. W związku z tym informacje mogą być bardziej atrakcyjne i użyteczne dla czytelników niż w przypadku źródeł informacji, które nie współpracują ze sobą.

Artykuły Wikipedii często pojawiają się w pozycji premium takich wyszukiwarek jak Google, Bing, Yahoo i innych. W zależności od różnych zdarzeń (np. gwałtownych wahań cen) można spodziewać się różnego zapotrzebowania na informacje o danej walucie kryptograficznej. Wikipedia oferuje tylko informacje o kryptowalutach, które są ważne z punktu widzenia społeczności językowej użytkowników w Wikipedii. Ten „filtr” pomaga lepiej zidentyfikować te waluty kryptograficzne, które mają znaczący wpływ na rynki regionalne. Modele obejmują powiązania między różnymi zmiennymi i właściwościami. W jednym modelu projekty walut kryptograficznych są uszeregowane pod względem sentymentu i jakości artykułów. W innym modelu wizyty w Wikipedii są powiązane z popularnością walut kryptograficznych. Dodatkowo opracowywane są interakcje pomiędzy zapotrzebowaniem na informacje w różnych wersjach językowych Wikipedii. Są one wykorzystywane do oceny geograficznego szacunku dla niektórych kryptowalut. Informacje o statusie prawnym technologii walut kryptograficznych w różnych stanach, które są oferowane przez Wikipedię, są wykorzystywane w innym proponowanym modelu. Pozwala to na ocenę przyjęcia walut kryptograficznych w danym prawodawstwie. Na koniec tworzony jest model łączący edycje oraz usuwanie artykułów w Wikipedii z sentymentem społecznym do poszczególnych projektów kryptowalutowych. Wymienione cele analityczne, które pozwalają na ocenę popularności technologii blockchain w różnych społecznościach lokalnych, nie są jedynymi wynikami opracowania. Modele mogą pokazać, który kraj ma największe zapotrzebowanie na poszczególne waluty kryptograficzne, takie jak Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Monero, Litecoin, Dogecoin i inne.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Information 2020, 11(4), 234.

Polski
English
Русский