Wykorzystanie wskaźników SEO do określenia jakości artykułów Wikipedii oraz ich źródeł

W artykule przedstawiono ogólne wyniki analizy Wikipedii z wykorzystaniem miar SEO. Wskaźniki zostały otrzymane przy pomocy narzędzia SISTRIX Toolbox, które jest jednym z wiodących dostawców wskaźników optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (z angielskiego Search Engine Optimization, w skrócie – SEO).

Oprócz wstępnej analizy artykułów Wikipedii jako odrębnych stron internetowych, zostało wyodrębnione dane z ponad 30 milionów referencji w różnych wersjach językowych Wikipedii i zostały przeanalizowane ponad 180 tysięcy najpopularniejszych hostów internetowych. Ponadto te same źródła zostały zbadane z różnych perspektyw geograficznych, korzystając z indeksów widoczności dla poszczególnych krajów.

Artykuł jest dostępny na stronie wydawnictwa Springer.

Polski
English
Русский