Wikimedia Polska 2018

W dniach 8-10 czerwca 2018 roku w Katowicach odbyła się konferencja Wikimedia Polska 2018, podczas której został wygłoszony referat pt. „Miary oceny jakości artykułów oraz infoboksów w wielojęzycznej Wikipedii”.

Coroczna konferencja Wimimedia Polska ma na celu wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia (takie jak Wikipedia, Wikidane, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikicytaty i inne) oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, jak i twórców działających na rzecz wolnej kultury.

Więcej informacji o konferencji Wikimedia Polska 2018 można znaleźć na stronie: https://pl.wikimedia.org/wiki/Konferencja_Wikimedia_Polska_2018

Polski
English
Русский