SKN Data Science: spotkanie organizacyjne

6 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyło się spotkanie organizacyjne Studenckiego Koła Naukowego Data Science, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.

Podczas spotkania zostały omówione kluczowe kierunki rozwoju studenckiego koła naukowego. Członkowie zarządu SKN Data Science w szczególności przedstawili następujące tematy:

  • Program działania na najbliższy rok (Ksawery Smoczyński)
  • Konferencje i spotkania o data science (Alex Drożdż)
  • Działalność naukowa (Mikołaj Szymczak)
  • Współpraca z firmami oraz innymi studenckimi kołami naukowymi (Jacek Jankowiak)
  • Sprawy organizacyjne SKN (Szymon Kopyta)

Na spotkaniu dodatkowo zostały przedstawione zagadnienia związane teorią oraz praktyką wykorzystania Data Science w różnych obszarach:

  • Wikipedia, DBpedia, Wikidane (mgr Włodzimierz Lewoniewski)
  • Kryptowaluty oraz technologie blockchain (dr Piotr Stolarski)
  • Narzędzia i metody Data Science (mgr Piotr Kałużny)
  • Analiza wiadomości oraz komentarzy na polskich portalach internetowych (dr Jacek Małyszko)

Celem koła naukowego jest propagowanie wśród studentów wiedzy na temat Data Science i analizy danych przy pomocy technologii informacyjnych, nauczanie i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie programowania komputerów poprzez realizację projektów badawczych, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami studenckimi w celu realizacji przedsięwzięć oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Strona SKN Data Science na Facebooku: www.facebook.com/SKNDataScienceUEP/

Źródłó: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский