Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii

W czasopismie naukowym Studia Oeconomica Posnaniensia nr 9/2018 został opublikowany artykuł pt. „Kompletność danych o produktach w infoboksach różnych wersji językowych Wikipedii”. W artykule została przeprowadzona analiza kompletności danych o produktach z różnych grup, pochodzących z różnych wersji językowych Wikipedii. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie w praktyce do wzbogacenia informacji o produktach.

Wikipedia jest obecnie jednym z najpopularniejszych źródeł wiedzy. Wiele artykułów tej wielojęzycznej encyklopedii zawiera informacje o różnego rodzaju produktach, np. samochodach, filmach, grach komputerowych, telefonach komórkowych. Artykuły o każdym z tych dóbr mogą powstawać niezależnie w różnych językach, w związku z czym można zaobserwować różnice w treściach opracowań poszczególnych użytkowników (w tym anonimowych). Często w artykułach umieszcza się wyróżnioną ramkę, która w przejrzysty sposób ma prezentować najważniejsze informacje o podmiocie artykułu, tzw. infoboks. Czytelnicy korzystają z takich ramek, aby uzyskać najważniejsze informacje o produkcie bez analizy treści całego artykułu. Dodatkowo dane z infoboksów mogą służyć do wzbogacania innych popularnych baz danych, takich jak np. DBpedia. Z tego powodu szczególnie istotna jest weryfikacja jakości wprowadzanych przez użytkowników danych, gdzie jakość może być charakteryzowana przez takie miary, jak aktualność, poprawność i kompletność.

Artykuł jest dostępny pod adresem: doi.org/10.18559/SOEP.2018.9.3

Polski
English
Русский