Jakość otwartych danych

Celem warsztatu Quality of Open Data (QOD) jest zrzeszenie różnych społeczności, które pracują w obszarze jakości informacji w Wikipedii, DBpedii, Wikidanych i innych otwartych bazach wiedzy. Warsztaty przewidują prezentacje wyników badań, dyskusje oraz wymianę doświadczeń związanych z oceną jakości otwartych danych.

Termin nadsyłania artykułów – 27 maja 2018 roku. Warsztat odbędzie się podczas konferencji BIS, która obędzie się 18-20 lipca 2018 roku w Berlinie.

Szczegóły na stronie: QOD.BISconf.info

Polski
English
Русский