Cechy artykułów oraz metody ich ekstrakcji na potrzeby oceny jakości informacji w Wikipedii

Celem artykułu jest przedstawienie i klasyfikacja cech pozwalających na automatyczną ocenę jakości informacji zawartych w artykułach w Wikipedii. Na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń określono miary związane z artykułami, opisujące różne aspekty jakości. Dodatkowo zostały zaproponowane metody ekstrakcji cech służących do wyliczania miar jakości. Powiązania między artykułami w różnych językach stwarzają szanse w zakresie porównania i weryfikacji jakości informacji dostarczanych przez wikipedystów. Opracowany model może zatem znaleźć zastosowanie przy względnej ocenie jakości danych zawartych w strukturalnych częściach artykułów, tzw. infoboksach.

Publikacja dostępna jest w następujących serwisach:

Polski
English
Русский