Studia w Polsce: Inżynieria Finansowa

Świat nowoczesnych finansów jest w coraz większym stopniu zdominowany przez nowoczesne technologie, modele matematyczne i wyrafinowane techniki statystyczne. Inżynieria finansowa (Financial Engineering) to obszar nowoczesnych finansów zajmujący się zastosowaniem metod ilościowych w analizie ryzyka związanego z inwestycjami finansowymi i w prognozowaniu zdarzeń na rynkach finansowych. Inżyniera finansowa zajmuje się między innymi:

 • budową złożonych strategii inwestycyjnych,
 • prognozowaniem cen instrumentów finansowych,
 • tworzeniem i wyceną instrumentów finansowych,
 • zarządzaniem ryzykiem inwestycji finansowych,
 • analizą i modelowaniem rynków finansowych.

Studia magisterskie Financial Engineering przygotowują wysokiej klasy specjalistów w tym obszarze: inżynierów finansowych przygotowanych do pracy w działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków, funduszy inwestycyjnych. Absolwenci tego kierunku mają rzadko spotykaną specjalistyczną wiedzę dotyczącą modelowania zjawisk ekonomicznych.

W przeciwieństwie do standardowych studiów z zakresu finansów, Financial Engineering kładzie większy nacisk na modelowanie ilościowe i podejście analityczne. Program studiów jest połączeniem trzech uzupełniających się elementów: finansów, metod matematycznych i analizy statystycznej. W części finansowej studenci poznają funkcjonowanie rynków finansowych, finanse przedsiębiorstw, stosowane na rynkach instrumenty finansowe oraz problematykę funduszy inwestycyjnych i inwestycji alternatywnych. W części związanej z metodami matematycznymi studenci poznają metody związane z zarządzaniem ryzykiem i wyceną instrumentów finansowych oraz rozwijają kompetencje analityczne niezbędne do oceny złożonych produktów finansowych. W części związanej z analizą statystyczną studenci zapoznają się z najnowszymi metodami statystycznej analizy danych i ich zastosowaniem do modelowania i prognozowania rynków finansowych.

Ta ścisła integracja finansów, metod matematycznych i analizy statystycznej daje absolwentowi kierunku Financial Engineering kompetencje pozwalające na podjęcie zatrudnienia w bankach, instytucjach finansowych, organach nadzoru finansowego i działach analizy ryzyka przedsiębiorstw, a także wszędzie tam, gdzie wymagane są umiejętności analityczne i znajomość metod analizy danych.

Wymagania w stosunku do kandydatów

Kandydaci powinni mieć ukończone studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Preferowane są studia o profilu ekonomicznym lub matematycznym. Wymagana jest też znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w mowie i piśmie.

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii, matematyki i finansów. W szczególności wymagana jest podstawowa znajomość teorii ekonomii (podstawy mikroekonomii i makroekonomii). Kandydat powinien znać podstawy rachunkowości oraz matematyki finansowej (wartość pieniądza w czasie, zasady obliczania oprocentowania i dyskontowania). W zakresie matematyki od kandydata oczekuje się wiedzy i umiejętności związanych z podstawami algebry liniowej i analizy matematycznej.

Profil absolwenta

Odpowiednim miejscem zatrudnienia dla absolwentów kierunku Financial Engineering są przedsiębiorstwa i instytucje, w których potrzebne są umiejętności związane z wykorzystaniem modelowania ilościowego w finansach oraz wiedza dotycząca prognozowania gospodarczego. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą dotyczącą wyceny instrumentów finansowych, zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstw i inwestycjami.

Potencjalni pracodawcy to przede wszystkim:

 • banki,
 • banki centralne,
 • fundusze inwestycyjne,
 • firmy zajmujące się konsultingiem finansowym,
 • przedsiębiorstwa posiadające działy analiz finansowych,
 • organy nadzoru finansowego

Przykładowe stanowiska, na których mogą być zatrudniani absolwenci: analityk finansowy, analityk gospodarczy, menedżer zarządzający portfelem inwestycji, specjalista ds. ryzyka, doradca finansowy, doradca inwestycyjny.

Współpraca z firmami

Katedry związane z kierunkiem Financial Engineering prowadzą współpracę z następującymi firmami:

 • EY
 • Crisil
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Comarch SA
 • ENEA SA
 • Narodowy Bank Polski
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Analyx

Więcej informacji o kierunku Inżynieria Finansowa można znaleźć na stronie.

Polski
English
Русский