Ocena jakości informacji w społecznej encyklopedii

Od momentu powstania i wzrostu popularności Wikipedii pojawia się coraz więcej prac naukowych dotyczących oceny jakości jej zawartości. Jednym z pierwszych badań związanych z automatyczną oceną jakości Wikipedii jest praca pt. „Assessing information quality of a community-based encyclopedia” (autorzy: Besiki Stvilia, Michael B. Twidale, Linda C. Smith, Les Gasser).

Ta praca wykazała, że pomiar objętości może pomóc w określeniu stopnia „dojrzałości” artykułu. W artykule przedstawiono metodologię konstruowania wskaźników i wyników badań, razem z charakterystykami statystycznymi artykułów Wikipedii.

Badania przeprowadzono na artykułach angielskiej wersji Wikipedii. Badane były następujące parametry:

 • Długość artykułu (liczba znaków)
 • Liczba linków wewnętrznych
 • Liczba niedziałających linków wewnętrznych
 • Liczba linków zewnętrznych
 • Liczba ilustracji
 • Szum informacyjny
 • Wskaźnik Flescha
 • Wskaźnik Kincaida
 • Liczba edycji
 • Liczba przywróceń edycji
 • Liczba unikatowych autorów
 • Różnorodność (# liczba unikalnych autorów / łączna liczba edycji)
 • Udział edycji administratorów (liczba edycji administratorów / Całkowita liczba edycji)
 • Liczba edycji przez anonimowych użytkowników
 • Mediana czasu przewrócenia edycji (w minutach)
 • Aktualność (różnica czasu pomiędzy dniem zrzutu oraz datę ostatniej aktualizacji artykułu)
 • Wiek artykułu (w dniach)

oraz miary:

 • Wiarygodność/reputacja autorów artykułu
 • Kompletność artykuł
 • Złożoność tekstu
 • Informatywność artykułu
 • Spójność artykuł
 • Aktualność artykułu
 • Zmienność artykułu

Tekst pracy naukowej można znaleźć tutaj.

Bardziej współczesne badania na temat automatycznej oceny jakości informacji w Wikipedii w różnych wersjach językowych można znaleźć na stronie Publikacje.

Polski
English
Русский