Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP

14 maja 2016 roku odbyła się Sesja Sprawozdawcza Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, organizowana przez Radę Doktorantów UEP oraz Wydział Towaroznawstwa UEP, na której został wygłoszony referat pt. „Porównanie modeli jakości artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii”.

Harmonogram Sesji Sprawozdawczej

Uroczyste otwarcie 9:15 – 9:30

I sesja 9:45 – 11:45

Sala 306A

Olga Bińczak
Wytłok z orzecha włoskiego jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy
(prof. dr hab. Maria Małecka, prof. zw. UEP)

Jacek Lewandowicz
Charakterystyka fizykochemiczna i ocena perspektyw skrobi woskowych
(prof. dr hab. Jan Jasiczak, prof. zw. UEP)

Jolanta Enko
Wpływ interakcji kwasu askorbinowego i wybranych ekstraktów roślinnych na ich właściwości przeciwutleniające
(dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP)

Katarzyna Marchwińska
Projektowanie biopreparatów jako dodatków paszowych dla zwierząt monogastrycznych
dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska)

Krzysztof Juś
Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej i propionowej do poprawy jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego kiszonek paszowych
(dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska)

Tomasz Pawłowski
Wpływ wybranych donorów elektronów na szybkość procesu redukcji i utleniania 2,6-dichlorofenoloindofenolu w obecności TiO2
(dr hab. inż. Wojciech Zmudziński)

Natalia Radomska
Wskaźniki świeżości żywności przeznaczone do użycia w opakowaniach inteligentnych
(dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP)

Joanna Olszewska
Perspektywy komercjalizacji w Polsce nowych pochłaniaczy tlenu do opakowań
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP)

Sala 308A

Karolina Doba
Oczyszczanie wody z pozostałości dodatków do żywności. Fotokatalityczna degradacja barwników naturalnych.
(dr hab. inż. Wojciech Zmudziński)

Joanna Dudczak
Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na wytłokach owocowych i warzywnych
(dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski, prof. nadzw. UEP)

Robert Bocianowski
Alternatywne technologie wydobycia gazu niekonwencjonalnego (shale gas)
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP)

Monika Maciupa
Wpływ funkcjonowania energetyki wiatrowej w Polsce na rozwój gospodarczy terenów wiejskich
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP)

Kinga Świtalska
Co powinien zawierać dobrze opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP)

Paweł Woźniak
Efekty środowiskowe projektu badawczego w obszarze ekoinnowacji
(prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP)

Ewelina Król
Ocena efektywności środowiskowej wyrobów i organizacji z branży sprzętu AGD w Polsce
(dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP)

Dariusz Budkiewicz
Skuteczność społecznej odpowiedzialności biznesu i systemu zarządzania środowiskowego kopalni węgla brunatnego w zagłębiu konińskim
(dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP)

Przerwa kawowa 11:45 – 12:15

Sala 306A

Justyna Deryło
Czynniki determinujące preferencje konsumenckie stosowania odżywek węglowodanowych wśród biegaczy
(dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP)

Katarzyna Włodarska
Wielowymiarowa analiza profili chemicznych soków jabłkowych
(dr hab. Ewa Sikorska, prof. nadzw. UEP)

Monika Swat
Segment napojów funkcjonalnych. Preferencje i znaczenie dla osób aktywnych fizycznie
(dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP)

Tomasz Król
Właściwości prozdrowotne wybranych olejków eterycznych- działanie promieniochronne olejku eterycznego z ortanique
(dr hab. inż. Katarzyna Wybieralska, prof. nadzw. UEP)

Barbara Kamczycka
Wpływ i ocena właściwości przeciwrodnikowych surowców zielarskich stosowanych w medycynie naturalnej w wspomaganiu pracy wątroby
(prof. dr hab. inż. Henryk Szymusiak, prof. zw. UEP)

Sylwia Nowak
Perspektywy wykorzystania Kalanchoe Daigremontiana w przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym
(prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP)

Sandra Roszyk
Wpływ sulfobetain na właściwości reologiczne w układach modelowych i produktach kosmetycznych
(prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP)

Sala 308A

Aleksandra Kamińska
Rola narzędzi lean manufacturing w poprawie skuteczności działań środowiskowych w organizacjach z branży motoryzacyjnej
(dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP)

Maciej Koc
Wpływ wybranych narzedzi filozofii lean manufacturing na poprawę procesów produkcyjnych
(dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP)

Małgorzata Olejniczak
Posiadanie certyfikatu ISO 9001- moda na dokument czy przewaga nad konkurencją
(dr hab. inż. Justyna Górna)

Aleksandra Ziarkiewicz
Ocena skuteczności procesu rozpatrywania reklamacji na przykładzie producentów wyrobów medycznych
(dr hab. inż. Justyna Górna)

Agnieszka Błasińska
Ocena skuteczności analizy zagrożeń mikrobiologicznych i oceny ryzyka w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego
(dr hab. inż. Justyna Górna)

Joanna Sokołowska
Determinanty zapewnienia bezpieczeństwa mięsa i jego przetworów na ostatnim etapie łańcucha żywnościowego
(dr hab. inż. Justyna Górna)

Justyna Staszewska-Stępień
Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji żywności tradycyjnej i regionalnej
(dr hab. inż. Justyna Górna)

Przerwa obiadowa 14:00-15:00

Sala 306A

Valentyn Khmarskyi
Quality management of internet banking in polish commercial banks:customers` perseption
(dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP)

Emilia Sielicka
The distribution of power in the supply chain
(dr hab. Anna Łupicka)

Julia Dunaj
Wpływ kapitału społecznego na zaufanie w biznesie międzynarodowym
(dr hab. Jan Fazlagić)

Amadeusz Miązek
Wpływ kultury narodowej na podejście do ryzyka menadżerów w przedsiębiorstwach w Polsce i Niemczech
(dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska)

Sala 308A

Paulina Majewska
Wpływ warstwy wizualnej suplementów diety na decyzje nabywcze konsumentów
(dr hab. inż. Magdalena Ankiel)

Magda Stachowiak
Postawy konsumentów wobec działań komunikacyjnych odzieżowych marek luksusowych w mediach społecznościowych- zasadność podejmowania badań
(dr hab. inż. Magdalena Ankiel)

Rafał Matczyński
Identyfikacja determinant marketingowej wartości marki sponsora
(prof. dr hab. Bogdan Sojkin, prof zw. UEP)

Włodzimierz Lewoniewski
Porównanie modeli jakości artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii
(prof. dr hab. Witold Abramowicz)

16:00 Uroczyste zakończenie

Polski
English
Русский