Konferencja „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii” im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego został zaprezentowany plakat pt. „Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii”. Konferencja odbyła się dniach 15-16 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, organizowana przez Katedrę Ekonometrii Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP.

Plakat "Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii" podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Program Konferencji

PIĄTEK, 15 kwietnia 2016

14.00 Uroczyste otwarcie konferencji
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

14.15 – 15.30 Wykład otwarty
Professor Edward I. Altman, Credit Market Bubbles and the Benign Credit Cycle

15.30 – 15.45 – przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Modelowanie i prognozowanie ryzyka

 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Modeling financial risk
 • dr Rafał Siedlecki, dr Agnieszka Bem, dr Paulina Ucieklak-Jeż, Forecasting Company’s Financial Distress. Case of Polish Companies
 • dr Paweł Sakowski, Can we invest based on equity risk premia and risk factors from multi-factor models?

17.15 – 17.30 – przerwa kawowa

17.30 – 19.30 Wielowymiarowa analiza danych gospodarczych
(Prowadzenie: prof. dr hab. Magdalena Osińska)

 • prof. dr hab. Marek Walesiak, Zastosowanie skalowania wielowymiarowego w porządkowaniu liniowym zbioru obiektów
 • dr hab. prof. US Jacek Batóg, dr Barbara Batóg, Zastosowanie analizy korespondencji do identyfikacji kluczowych determinant wydajności pracy w polskich przedsiębiorstwach
 • dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, dr inż. Aleksandra Parteka, Wykorzystanie tradycyjnych i nowych miar fragmentaryzacji produkcji w analizie wpływu działalności offshoringowej na płace
 • dr Alicja Jajko-Siwek, Komu nie grozi luka emerytalna? Metody data mining w ocenie adekwatności emerytur
 • dr inż. Iwona Pomianek, dr Mariola Chrzanowska, Wielowymiarowa analiza statystyczna zmian warunków życia w województwie mazowieckim na tle innych województw w okresie 2004-2014
 • dr hab. Dariusz Jacek Błaszczuk, Prosta trzyetapowa procedura wyznaczania krzywej B na przykładzie krajów OECD 1990Q1 – 2015Q4

20.00 – uroczysta kolacja

SOBOTA, 16 kwietnia 2016

9.30 – 11.30 Dylematy ekonomiczne… i nie tylko
(Prowadzenie: prof. dr hab. Marek Walesiak)

 • mgr Ewa Ambroziak, dr hab. Paweł Starosta, prof. UŁ, prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Zaufanie, pomoc i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
 • prof. dr hab. Honorata Sosnowska, Analiza podejmowania decyzji w XVIII Konkursie im. Fryderyka Chopina
 • dr hab. prof. UMK Mirosław Bochenek, Ryzyko i niepewność w myśli ekonomicznej do 1921 r.
 • dr Maciej Malaczewski, Optymalne przejście gospodarki na odnawialne źródła energii
 • mgr Katarzyna Filipowicz, dr Robert Syrek, prof. dr hab. Tomasz Tokarski, Ścieżki wzrostu w modelu Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracujących
 • dr hab. Paweł Kliber, Prawo Okuna na regionalnych rynkach pracy w Polsce

11.30 – 12.15 – przerwa kawowa + sesja plakatowa

11.30 – 12.15 SESJA PLAKATOWA
(Prowadzenie: prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. UEP oraz dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał)

 • dr Anna Domagała, dr Przemysław Garsztka, Analiza realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej w latach 2005 oraz 2010 – badanie efektywności działania krajów członkowskich. Wymiar ekologiczny.
 • dr inż. Anna Wanda Lamek, Data Driven Enterprise – czyli współczesne organizacje sterowane danymi
 • mgr Marek Kołatka, Wykorzystanie narzędzi informatycznych do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w zależności od bieżącej fazy cyklu koniunkturalnego
 • mgr Bartłomiej Lach, Metody łączenia i selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw
 • mgr Włodzimierz Lewoniewski, Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii
 • mgr Paulina Malaczewska, Model teoretyczny kształtowania się produkcji nierejestrowanej
 • mgr Michał Pietrzak, Zastosowanie wybranych estymatorów statystyki małych obszarów do oszacowania poziomu wykształcenia osób na regionalnych rynkach pracy
 • mgr Jurand Skrzypek, Analiza porównawcza projekcji zużycia energii w Polsce do roku 2050
 • mgr Damian Sołtysiak, Równowaga dynamiczna w modelu Keynesa – Goodwina – Metzlera

12.15 – 14.15 Ekonomia matematyczna – implikacje dla polityki gospodarczej
(Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Echaust)

 • dr Małgorzata Klaudia Guzowska, Dyskretny model Ramseya
 • dr Agnieszka Lipieta, Proces ewolucji Schumpetera jako złożenie procesów dostosowawczych
 • dr Fryderyk Falniowski, Względny niedostatek a polityka redystrybucji dóbr
 • dr Anna Michalak, Prof. dr hab. Marcin Studniarski, Warunki wyższych rzędów dla punktów równowagi w nieciągłym modelu Gale’a
 • dr Marta Kornafel, Opóźnienie inwestycyjne w modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową
 • dr Agata Kliber, dr Katarzyna Andrzejczak, FDI or ODA, which one is a better technology absorption driver for Sub-Saharan Africa?

PATRONAT HONOROWY

 • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Marian Gorynia

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 • Prof. Mirosław Bochenek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Witold Jurek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Tadeusz Kowalski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Magdalena Osińska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. Emil Panek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. Honorata Sosnowska – Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. Danuta Strahl – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Krzysztof Walczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP – przewodnicząca
 • Dr Dorota Wiśniewska – zastępca przewodniczącej
 • Mgr Ewa Młynarczyk – sekretarz

Strona konferencji: konferencja-wige.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский