Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji

W monografii „Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce” (2015) została umieszczona praca pt. „Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji” (autor W.Lewoniewski).

Zawarte w monografii analizy dają czytelnikowi poprawną merytorycznie i komunikatywnie wyrażoną wiedzę z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, prawa administracyjnego i finansowego; wiedzę odnośnie współczesnej gospodarki rynkowej.

Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce

Z recenzji dr. hab. Bazylego Czyżewskiego, prof. nadzw. UEP: „Monografia jest niezwykle interesującym opracowaniem Autorów – doktorantów skłonnych do zadawania pytań naukowych, formułowania ciekawych hipotez różnych dziedzin ekonomii. Powoduje to, że może ona – i powinna – być przedmiotem zainteresowania studentów, doktorantów, młodej kadry naukowej…”

Polski
English
Русский