DBpedia: wersja polska i białoruska

Zostały uruchomione strony internetowe polskiej i białoruskiej wersji projektu DBpedia, będącej ustrukturyzowaną i przetwarzalną w sposób automatyczny wersją Wikipedii.

Adresy stron:
be.dbpedia.org (wersja białoruska)
pl.dbpedia.org (wersja polska)

Polski
English
Русский