Środowiskowa Konferencja Doktorantów GTS

V Środowiskowa Konferencja Doktorantów „Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo” odbędzie się 18 maja 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Honorowy patronat nad konferencją objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP oraz Poznańskie Porozumienie Doktorantów.

Efektem konferencji będzie wyselekcjonowanie 12 najlepszych referatów i opublikowanie ich w specjalnym numerze czasopisma UEP Acta Oeconomica Posnaniensia oraz wyselekcjonowanie ok. 20 referatów w celu opublikowania ich w monografii poświęconej Konferencji, wydanej przez UEP i PTE Oddział w Poznaniu. Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji zostaną poddane recenzjom. W przypadku większej liczby artykułów, które uzyskają pozytywną recenzję przewiduje się zwiększenie liczby opublikowanych tekstów.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, po pozytywnej recenzji możliwość publikacji artykułu, poczęstunek w trakcie przerw.
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Opłatę należy wnieść na konto bankowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
BZWBK O/3 w Poznaniu; numer konta: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
z dopiskiem „Konferencja_GTS_imię_nazwisko uczestnika”

Bierne uczestnictwo w konferencji nie podlega opłacie.

Ważne terminy
– termin przesłania zgłoszeń i abstraktów: 15 marca br.,
– termin przesłania przez organizatorów informacji o akceptacji abstraktu: 25 marca br.,
– termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 5 kwietnia br.,
– termin przesłania artykułów: 10 kwietnia br.,
– termin opublikowania programu konferencji: 30 kwietnia br.,
– termin przesłania prezentacji: 13 maja br.,
– termin konferencji: 18 maja br.,
– ostateczny termin przesłania artykułu: 18 czerwca br.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Konferencji: http://gts.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский