Dni Przedsiębiorczości UEP

W dniach 2-3 grudnia br. w ramach II Dni Przedsiębiorczości UEP pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej przeprowadzili wykłady na temat współczesnych wyzwań innowacyjnej gospodarki, możliwości wykorzystania otwartych danych oraz Data Science w rozwoju przedsiębiorczości.

Mgr Piotr Kałużny podczas prezentacji pt. „Wykorzystanie Data Science i sztucznej inteligencji w rozwoju przedsiębiorstw” zapoznał obecnych z istotą analizy i przetwarzania danych za pomocą uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych. Wyjaśnił on etymologię i znaczenie pojęć takich jak Big Data, AI czy Data Science, a także zapoznał uczestników z praktycznymi przykładami ich wykorzystania w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Na końcu prezentacji przedstawione zostały wyniki badań wskazujące na obszary zastosowania i bariery we wdrażaniu AI obserwowane przez polskich przedsiębiorców oraz wyzwania rynku pracy związane z nazewnictwami stanowisk analitycznych tj. Data Scientist, Analyst czy Data Engineer.

Dr Włodzimierz Lewoniewski w ramach wykładu pt. „Otwarte dane dla biznesu” zaprezentował światowe oraz lokalne serwisy internetowe, które udostępniają swoje dane publicznie i mogą być potencjalnie wykorzystane przez przedsiębiorstwa. Dodatkowo zostały pokazane możliwości semantycznych baz wiedzy (np. DBpedia, Wikidane), które pozwalają na automatyczne przetwarzanie wielojęzycznych informacji z różnych źródeł w sposób odpowiedni do potrzeb organizacji. Podczas wykładu zostały również omówione kwestie oceny jakości danych oraz narzędzia, które mogą pomóc w automatyzacji procesu wzbogacenia korporacyjnych baz wiedzy informacjami o najlepszej jakości. Szczególną uwagę w tej części prezentacji poświęcono analizie jakości informacji w różnych wersjach językowych Wikipedii z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.

Dni Przedsiębiorczości UEP adresowane do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego. Druga edycja wydarzenia obejmowała wykłady oraz spotkania z praktykami biznesu, w trakcie których skupiono się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością i współczesnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi dla przedsiębiorców. Wydarzenie było organizowane we współpracy z Santander Universidades.

Źródło: kie.ue.poznan.pl

Polski
English
Русский